Ανακοινώθηκαν από την Ε.Ο.Κ. οι τιμές των αιτήσεων μεταγραφής και λοιπών εντύπων για τη νέα αγωνιστική περίοδο


Κύριε Πρόεδρε

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της ΕΟΚ κατά τη συνεδρίασή του στις 18-06-2014, καθόρισε τις παρακάτω αναφερόμενες τιμές των αιτήσεων μεταγραφής, έκδοσης και ανανέωσης αθλητικών δελτίων και των φύλλων αγώνων, που θα εισπράττονται από τις Αθλητικές Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές:

Έντυπα αιτήσεων μεταγραφής: 20 ευρώ.

Έκδοση νέων αθλητικών δελτίων: 15 ευρώ.

Ανανέωση αθλητικών δελτίων: 5 ευρώ.

Έντυπα φύλλων αγώνων: 10 ευρώ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Τσαγκρώνης