Ειδική προκήρυξη εργασιακού τουρνουά αγωνιστικής περιόδου 2015 – 2016


 

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να συμμετάσχουν οι παρακάτω ομάδες:

1. 79 ΑΔΤΕ

2 Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου

3. Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου

4. Λιμεναρχείο Σάμου

5. ΕΛΜΕ Σάμου

6. (ΔΟΕ) Σάμου

7. Δήμος Σάμου

8. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

9. Εργατικό Κέντρο Σάμου

10. Frontex

11. ΤΕ ΕΟΚ Σάμου – Σύνδεσμος Διαιτητών – Κριτών Σάμου

12. Όποια άλλη ομάδα έχει συσταθεί νόμιμα

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι ομάδες θα πρέπει μέχρι την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00 να έχουν αποστείλει τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα με συστημένη επιστολή των ΕΛ.ΤΑ ή να την παραδώσουν ιδιοχείρως μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής Καλαθοσφαίρισης Σάμου στο κλειστό γυμναστήριο Σάμου ή με φαξ στο 2273028858.

Καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας.

Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσει στις εμφανίσεις της η ομάδα, τη διεύθυνση αλληλογραφίας της ομάδας, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του υπεύθυνου μπάσκετ της ομάδας, ένα επίσημο φαξ και ένα e-mail. Η δήλωση συμμετοχής συνοδεύεται με χρηματικό παράβολο 150,00 ευρώ που οι ομάδες καταθέτουν στο λογαριασμό της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Σάμου στη Eurobankμε αριθμό 0026-0363-56-0100099875 ή με τηλεφωνική επιταγή των ΕΛ.ΤΑ.

Οι αγώνες του εργασιακού τουρνουά θα διεξάγονται αποκλειστικά στο κλειστό γυμναστήριο Σάμου. Η Τ.Ε. ΕΟΚ Σάμου έχει το δικαίωμα να προσθέσει και άλλα γήπεδα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής των αγώνων του τουρνουά και στα οποία θα ορίζονται και θα τελούνται αγώνες ομάδων που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κλειστό γυμναστήριο Σάμου.

Η κλήρωση του τουρνουά θα γίνει στις 14 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 στα γραφεία της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. στο κλειστό γυμναστήριο Σάμου.       

Η συμμετοχή των σωματείων που δηλώνουν ότι θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτική.

Η μη προσέλευση κάποιου σωματείου με υπαιτιότητά του σε δύο αγώνες της προκριματικής φάσης του τουρνουά συνεπάγεται το μηδενισμό του και τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του τουρνουά.

Το πρόγραμμα των αγώνων θα γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφο.

Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων ορίζονται κατά κύριο λόγο οι μέρες Τετάρτη και Κυριακή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α’ ΦΑΣΗ: Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο με σύστημα Pool 1 γύρου.

Β’ ΦΑΣΗ: Το σύστημα διεξαγωγής της Β’ φάσης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο τουρνουά και σε κάθε περίπτωση θα αποφασιστεί από τη διοργανώτρια αρχή και τους εκπροσώπους των ομάδων την ημέρα της κλήρωσης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ισχύει το άρθρο 47 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. ( 2 βαθμοί για νίκη, 1 βαθμός για ήττα, 1 βαθμός για αγώνα που χάθηκε από αδυναμία – άρθρο 35 κανονισμών παιδιάς -, 0 βαθμοί από αγώνα που χάθηκε λόγω υπαιτιότητας).

Για την κατάταξη ισχύει ότι προβλέπεται από το άρθρο 48 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3γ και 4.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο τουρνουά δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές. Επίσης κάθε ομάδα δικαιούται σε κάθε αγώνα να έχει στη 12άδα μέχρι δύο (2) εν ενεργεία αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Αναβολή διεξαγωγής αγώνα γίνεται μόνο μετά από έγγραφο της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Σάμου. Αγώνας ο οποίος θα διακοπεί συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε με το ίδιο φύλλο αγώνα την αμέσως επόμενη ημέρα, ή αν άλλως ορισθεί από την Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Σάμου, χωρίς νεώτερη ειδοποίηση στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα.

Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων.

Ιδιαίτερα τονίζεται η παρ.4 του παραπάνω άρθρου σύμφωνα με την οποία αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία και κρίνεται ότι πρέπει να επαναληφθεί, διεξάγεται, εάν αυτό είναι εφικτό, σε διάστημα 8 ημερών από την ημέρα που αρχικά είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής κανονισμών εκδικάζονται από την Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Σάμου.

Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται και αυτές από την Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Σάμου. Όλες οι ενστάσεις συνοδεύονται από παράβολο πενήντα (50) ευρώ που οι ομάδες καταθέτουν στο λογαριασμό της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Σάμου στη Eurobankμε αριθμό 0026-0363-56-0100099875 ή με τηλεφωνική επιταγή των ΕΛ.ΤΑ.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν συζητούνται και τίθενται στο αρχείο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο για την ύπαρξη ιατρού αγώνα. (Θα υπάρξει συννενόηση με ΤΕ ΕΟΚ Σάμου)

Είναι επίσης προφανές ότι η συμμετοχή τιμωρημένου προπονητή σε αγώνα της ομάδας του με την ιδιότητα του αθλητή αποτελεί ανεπίτρεπτη συνειδητή ενέργεια με στόχο τη καταστρατήγηση της πειθαρχικής απόφασης για στέρηση του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του προπονητή.

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σ’ αυτούς τους αγώνες επίσημοι διαιτητές και επίσημοι κριτές οι οποίοι θα ορίζονται από την Αρμόδια Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών του Ν.2725/99 του άρθρου 44 παρ.4 .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι ομάδες θα καλούνται σε απολογία στο Δ.Σ. της Τ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

α) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι ομάδες που μετέχουν στο εργασιακό τουρνουά, αναλαμβάνουν τη δαπάνη μετακίνησης των εκτός έδρας αγώνων τους.

β) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ

Κατά την κρίση της ΤΕ ΕΟΚ Σάμου και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νομού Σάμου.

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Οι εκθέσεις-αναφορές των μελών του Δ.Σ. για γεγονότα που συνέβησαν σε αγώνες των πρωταθλημάτων  της  Τ.Ε. λαμβάνονται υπ’ όψιν από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Έχουν δε αυξημένη αποδεικτική ισχύ εφ’ όσον δεν έχουν κατατεθεί οι εκθέσεις των άλλων αρμοδίων προσώπων (διαιτητές-κριτές-παρατηρητές-γυμνασίαρχοι κλπ).

Διευκρινίζεται ότι η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται από οποιονδήποτε για όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες στον υπεύθυνο του τουρνουά κ. Αλέξανδρο Τσιούρα (6944 263 272) ή με emailστο info@samosbasket.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. 79 ΑΔΤΕ

2 Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου

3. Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου

4. Λιμεναρχείο Σάμου

5. ΕΛΜΕ Σάμου

6. (ΔΟΕ) Σάμου

7. Δήμος Σάμου

8. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

9. Εργατικό Κέντρο Σάμου

10. Frontex

11. ΤΕ ΕΟΚ Σάμου – Σύνδεσμος Διαιτητών – Κριτών Σάμου

12. Όποια άλλη ομάδα έχει συσταθεί νόμιμα