Πρόγραμμα κορασίδων 2018-2019


Πρόγραμμα κορασίδων 2018-2019

ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΣ ΑΘΛΕΩΝ (Διεξήχθη)
ΑΘΛΕΩΝ ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Διεξήχθη)
ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (Διεξήχθη)
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ (Διεξήχθη)
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ (Διεξήχθη)
ΑΘΛΕΩΝ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ (Διεξήχθη)
ΑΘΛΕΩΝ ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 10/11/18 15:45
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ      13/11/18  16:30
   
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ    24/11/18 15:00
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ    25/11/18  10:00
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 01/12/18
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 04/12/18  16:30
   
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΘΛΕΩΝ  09/12/18 11:00
ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 22/12/18 16:00
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 23/12/18 10:00
ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΛΕΩΝ         10/01/19 16:30
   
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΘΛΕΩΝ          11/01/19 18:00
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ

ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  15/01/19 16:30

ΑΘΛΕΩΝ           19/01/19 18:00

ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 24/01/19 19:00
_  
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 25/01/19 17:00
ΑΘΛΕΩΝ ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  27/01/19 10:00
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  29/01/19 17:00
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 03/02/19 11:00
   
ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ       05/02/19 16:30
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ

ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ  09/02/19  11:30

ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 14/02/19  18:00

ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 15/02/19  17:00
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 17/02/19  11:00
   
ΑΘΛΕΩΝ ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 24/02/19  13:30