Τροποποίηση προκηρύξεων


Σας ενημερώνουμε πως με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Σάμου τροποποιούνται οι προκηρύξεις παίδων και κορασίδων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 προστίθενται:  « Σε όλους τους αγώνες απαγορεύεται η χρήση της άμυνας ΖΩΝΗΣ ή ZONE PRESS σε όλο το γήπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές του αγώνα κάνουν μία παρατήρηση στην ομάδα που εφαρμόζει άμυνα ΖΩΝΗ ή ZONE PRESS και αν αυτή δεν συμμορφωθεί τότε χρεώνουν τεχνική ποινή στον πάγκο.