1η συνάντηση κριτών Σάμου


Σας ενημερώνουμε πως την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 ώρα 18:00 στα γραφεία της Τ.Ε. στο ΚΔΓ στην πόλη της Σάμου θα γίνει η 1η επιμορφωτική συνάντηση κριτών. Η συνάντηση που διοργανώνεται από τον σύνδεσμο διαιτητών Σάμου είναι ανοιχτή σε όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει. Παρακαλούμε να ενημερώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα μπορείτε για την επιτυχή και άρτια στελέχωση της γραμματείας στους αγώνες των τοπικών μας πρωταθλημάτων.